İŞİM

Sabah güneşi,
Uyandı, karşı tepede taranmakta,
Altın altın esnemekte.
Kolları, kucakları altın uykularının kırpıntıları dolu,
Kaftanı sularda.
Sabah güneşi,
Yok ekmeği,
Yok ekmeğim.
Yok işi,
Yok işim.
İşim güneşin işsizliği.İlhan Şevket AYKUT