İHTİYARİNTİHARIRMAK

	Kalıyordum artık ölümden konuşacaktık / Kalıyordu bir si-
yah bir 3.
Bir beyaza girdim.
	(İşittim bir vadiye rüzgâr iniyordu/ bir bedevi
	hisarlarını ateşe veriyordu/ sen gökleri sağ elin
	yapıyordun

			Ey Bayan F,
-	ve kasabalarda ses yoktu
bir körfez ölümü büyütürdü).

Sen geçiyordun, nalınlarında deniz suyu bir ormanın saçlarını
Uzatıyordun/


Gökyüzüne indim.

                                  Mısırkalyoniğne

İlhan BERK