DÜN DAĞLARDA DOLAŞTIM EVDE YOKTUM

	Güneş cebimde bir bulut peydahladı. Taş, kördür diye yazdım. Ölüm, geleceksiz.
Şeylerin yalnız adı var. Ve: 'Ad evdir.'  (Kim söyledi bunu?)  Dün dağlarda dolaştım, evde
yoktum. Bir uçurum bize bakmıştı, uçurumun konuştuğu usumda.  Buydu bizim kendine
sonsuz olanı duyduğumuz. Nesneler ki zamanda  vardır.   Terziler çıracısı Hermüsül
Heramise'nin pöstekisi her bahar  ayaklanırdı.   Yağmur yağmamazlık  edemez. Taş,
düşmemezlik.

	Ne diyordum, dünyanın düşünceleri yoktur. Otların canı sıkılmaz.  Kurşunkalem
kendini ağaç sanır. Ufuk, hüthüt kuşu.  Seni bilmem, bir söylene dönüşmek içindir dünya.
Onun için başka bir son yok. Bir söylene dönüşmek, bir söylen olmak! Sonsuzluk dediğimiz
budur.

	Nerden başlasam yine oraya geliyorum. Ben gidiyorum. Ölüme, o büyük tümceye,
çalışacağım.
                                           dün dağlarda dolaştım evde yoktum
İlhan BERK