DELTA

	deltaya indiler o eskiden saçları uzayan kadınlar
	kelt uzun egemenlikleri kuzeyuç egemenlikleri / uygarlık
tecim gerisinde ve kayser gerisinde o denizlere, lu  devletinden
bayan wen-ciang'ın güzel uzaklığının mercurus göğüne/o benim
dediğim

göğün sarayı çarşılara///en çok oralara, yahudiyeye xo kuşların
çizili  uçtuğu göğe, kuzeyuca/ çok geçmeden de  bizim buralara
döndüler
	bizim buralarda bir yağmur bırakırdım  // o bir deniz gibi
duran şimdi bizim kayserimiz minos'a,
	iyi dedim dışardaki gökyüzü/
	ay arabası/

			
			sonra büyük kargaşalıklar çıktı


                 ,	durmuş denizi ölçmüştük
	ve hâlâ oralarda adım güzeldi / durmadan bir ilkçağ göğünü
ararlardı / annemin resimleri yalnızlığına ve sessizliğine varırdı
	ve oradaydım ben bunluk günlerim sabahlara kadar  beyaz
sabahlara kadar ben


		kelt'in güneyinde büyük bir deniz vardır
		oturdum uzun uzun yukarı baktım
                                 Mısırkalyoniğne


İlhan BERK