BİR FENİKELİ

	1
Denizde boğulan o ilk Fenikelilerdendi.

	2
Vergi memurluğu yapardı ve köpekler saldırırdı hep.

	3
Babası Barbar akınlarını durdurmuştu.

	4
Kırlangıcın geveze bir kuş olduğunu ilk ondan duyduk.

	5
Ben o zamanlar çocuktum ve çok fakirdim.
                         Delta ve Çocuk


İlhan BERK