TOTEMLER İÇİN GECE MÜZİĞİ

Tamtamlar çalıyordu. Akdeniz hışımla Adana kıyılarına çarpıyordu,
geceyi kanırtıyordu. Ayın kızıl benzi atıyordu.  Mîr Hüseyin a f r o
Asya'yı harita ve metod defterine çiziyordu, atını Toror cangıllarına
sürüyordu, putperest atalarını arıyordu. Aptal çocuk; Türkmenlerin
de bir kalbi olduğunu, televizyon kanalları çoğaldıkça "numune
klan"ların semavî yükselişini durdurmaya Cin Ferhad'ın medusa gü-
cünün bile yetmeyeceğini düşünemiyordu. Yıkılıyordu; bar bar ağlı-
yordu. Hıçkırıkları tamtam seslerine karışıyordu. Görmüyordu, ama
biliyordu/

Sihirli küre kırılıyordu. Totemler yerinden kımıldıyordu, yürüyordu.
Dünyanın dengesi bozuluyordu, sağa kayıyordu.

Oysa 'sağ' diye bir nota yoktu ki tamtam makamlarında.

Hüseyin FERHAD