YAYLADA 
Mavi gökte toplanmaya başlayan 
açık renkli, ilk bulutlar 

koyu gölgeler salıyor 
dizboyu, kuru otlara. 

Ağlamak güç, 
kolay göründüğü kadar. 

                  
Henrik NORDBRANDT

Çeviren : Murat ALPAR