TAKIMYILDIZ 

Geceyarısı uykumda karıncalar beni istila edip 
dağlardan ve dağların ötesindeki yaylalardan aşırarak 
yeni dağlara doğru taşıdılar... 

Şafakta bir takımyıldız olarak uyandığımda bir kuytuda, 
birisi kendisini yüzüstü bırakmış olan ellerden 
kuyunun serin suyunu içiyordu 
  

Henrik NORDBRANDT

Çeviren : Murat ALPAR