MİDİLLİ'DEN GELEN GÜL

Tanımadığım bir kadın verdi bana bu gülü,
tanımadığım bir kente giderken.

- Ama şimdi o kentte bulunup
yataklarında uyuduktan, selviler altında kağıt oynanıp
meyhanelerinde kafayı çektikten
ve kadının gidip gidip geldiğini gördükten sonra,
ne yapayım bu gülü bilmiyorum.

Gittiğim her her yere gülün kokusu sindi;
toz içinde buruşuk solmuş yaprakları ise,
gitmediğim her yerde.

           Henrik NORDBRANDT  (Çeviren : Murat Alpar)