MAROONED

Öyle korkunç ki senin üstüne yazmak,
bilmiyorum nasıl dizeyim sözcüklerimi
bir yerimiyakmadan. Buna karşılık,
yok başka sığınağım, sen uzaktayken

            Henrik NORDBRANDT  (Çeviren : Murat Alpar)