EVE DÖNÜŞ

Anan baban
ana baba oldu 
başkalarına
kardeşlerin de komşu.
Komşuların
komşu oldu başkalarına,
ve o başkaları
başka kentlerde yaşarlar,
Başka kentlerde eve dönerler
tıpkı senin gibi.
Ve bulamazlar artık seni
ne de sen
bulabilirsin onları.

Henrik NORDBRANDT

Çeviren : Ergin KOPARAN