AĞAÇ

Kim dikti bu fidanı böyle 
 yol ağzına  
ortasına belgisiz sokakların  
Diyelim gelişti yarın  
Kökleri tutundu toprağa

Can yürüyecek yaprağa isteristemez  
Ağacı kuracak, çiçeğe saracak    
meyveye duracak

Düşecek meyvalar avlusuna  
gelgeç sevdaların  
Yazık olacak!

Hale KORAY