MERNUŞ'UN TÜRKÜSÜ 
Tomurcuk patlarken dağıttığı ışığı 
Tay büyürken dağıttığı ışığı 
Gülü gül diye sevmeyi 
Çok var dostum gibi özledim 
Güz geldi geçti 
Sarı yaprak kuru dal derlendi 
Sırtını ağaca verdi bahçıvan 
Oturdu kendine tütün sardı 
İnce sular yatağını buldu 
Gök duruldu 
Ben güzü görmedim 
Göğü görmedim 
Dalı bahçıvanı görmedim 
Sonuncu Roma da eskidi 
Taşa kesti Mernuş, Tebernuş, Kıtmir 
Oysa çıldırmanın çağıdır 
Aç sımsıkı çektiğin perdeleri 
Ölümlerle zulumlarla 
Sarsma bedenimi öyle 
Daldığım kan uykudan 
Usul usul uyandır 
              Gülten AKIN