MİRABEAU KÖPRÜSÜ2
Seine akar Mirabeau köprüsünden
Ve sevimiz
Olur mu ansımak hemen
Sevincimiz sonraydı hep üzüntüden

		Gel ey gece çal saat sen
		Geçiyor günler kalıyorum ben.

Yüzün yüzüme karşı, elin elimde olsun
Akarken
Köprüsünden kolumuzun
Ölümsüz bakışlar, dalgalar bunda yorgun

		Gel ey gece çal saat sen
		Geçiyor günler kalıyorum ben.

Geçip gider sevi bu akarsu gibi
Geçip gider sevi
Yaşantı bir ağır bir ağır ki
Ve umut da öylesine öylesine ezici

		Gel ey gece çal saat sen
		Geçiyor günler kalıyorum ben.

Günler geçer haftalar geçer
Ne geçen an
Ne o sevilir döner
Mirabeau köprüsünden Seine akıp gider.

		Gel ey gece çal saat sen
		Geçiyor günler kalıyorum ben.

Guillaume APOLLINAIRE

Çeviri: Tahsin SARAÇ