HAYVAN ÖYKÜLERİ
1/HECİN DEVESİ
Dört tane hecin devesiyle
Don Pedro d’Alfaroubeira
Dolaştı dünyayı, hayranlıkla.
Yaptığını yapardım bende
Sahip olsaydım dört hecin’e.
                                       
                                       (Ahmet NECDET)

2/SAZAN BALIĞI
Göllerinizde, havuzlarınızda,
Sazanlar, ne de uzun yaşarsınız!
Ölüm sizi unutur mu acaba?
Siz ki hüznün balıklarısınız?
				              (Tahsin SARAÇ)

3/KEDİ
İsterdim olsun evimde :
Bir kadın halden anlar,
Kitaplar arasında bir kedi,
Cümle dostlar her mevsimde
Dilediğim yalnız bunlar.
				               (Oktay AKBAL)

4/YENGEÇ
Belirsizlik, ey zevklerim
Şu giden yengeçler gibi
Gidersiniz, ben giderim,
Kıçın kıçın, geri geri.
				             (Ahmet NECDET)

5/FARE
Ey güzelim günler, zamanın fareleri.
Hayatımı kemirirsiniz azar azar.
Tanrı’m! yirmi sekizindeyim nerdeyse hani,
Doğrusu ya boşa geçmiş bütün yıllar
				               (Ergin ERTEM)

Guillaume APOLLINAIRE