GABRIELA MİSTRAL


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


 

 

YAŞAMI

 

YAPITLARI

Sonetos de la muerte (Ölüm Soneleri, 1914)
Desolación (Umutsuzluk/Yıkım, 1922)
Ternura (Yumuşak Yürekle, 1924)
Tala (Budama/Düşüş, 1938)
Poemas de la madre (Mercan Şiirleri,1950)
Lagar (Üzüm Cenderesi,1954)
Epistolario (Mektuplaşmalar,1957)
Selected Poems of Gabriela Mistral (Gabriela Mistral'dan Seçilmiş Şiirler,1957)
Poesías completas (Toplu Şiirler, 1958)

ŞİİRLERİ

Değilim Bir Başıma!
Derin Uyku
Ölüm Soneleri
Parmağını Yitiren Küçük Kız