LEYLİM LEYLİM

Kara tren katar katar
Derdime derdini katar
Kimi alır kimi satar
Senin aşkın bana yeter
A leyli leyli
Ayrılık ölümden beter
A leyli leyli
İndim pınarın başına
El ettim dudu kuşuna
Dedi uğraşma boşuna
Nazlı yarim ele gitmiş
A leyli leyli
Hasan emmi gelin etmiş
A leyli leyli
Çayır çimen koşa koşa
Vardım anamın yanına
Kardeş bacı hep bir olmuş
Hiçbirinin dilleri yok
A leyli leyli
Böyle aşkın dermanı yok
A leyli leyli


Fikret KIZILOK