FEDERICO GARCIA LORCA


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


Ay kocaman at kara
Torbamda zeytin kara
Bilirim de yolları
Varamam Kurtuba'ya

 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Impresiones y paisajes (İzlenimler ve Görünümler, 1918)
Poema del cante jondo (Cante Jondo Şiiri, 1921)
Libro de poemas (Şiirler Kitabı, 1921)
Oda a Salvador Dalí (Salvador Dali'ye Ode, 1926)
Canciones (Şarkılar, 1927)
Primer romancero gitano (Çingene Baladları, 1928)
Poeta en Nueva York (Şair New York'ta, 1930)
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (İgnacio Sançez Mejiyas'a Ağıt, 1935)
Seis poemas gallegos (Altı Galiçya Şiiri, 1935)
Diván del Tamarit (Tamarit Divanı, 1936)
Sonetos del amor oscuro (Kara Sevda Soneleri, 1936)
Primeras canciones (İlk Şarkılar, 1936)

TÜRKÇE'DE FEDERİCO GARCİA LORCA
Seçme Şiirler, Çeviri: Adnan Özer, Yön Yayıncılık, İstanbul
Zambak ve Gölge, Çeviri: Kemal Özer-Gülşah Özer, Yordam Yayınları, İstanbul,1990
Seçilmiş Şiirler, Çeviri: Sabri Altınel, Adam Yayınları, İstanbul, 1996
"Cante Jondo" Şiiri, Çeviri: Sabri Altınel, Adam Yayınları, İstanbul, 1996
Federico Garcia Lorca: Bütün Şiirler (4 kitap), Çeviri: Sait Maden, Çekirdek Yayınlar, İstanbul 1996
Ne Garip Federico Adında Olmak, Çeviri: Erdal Alova, Can Yayınları, İstanbul, 2006
Federico Garcia Lorca Bütün Şiirleri, Çeviri: Erdoğan Alkan, Varlık Yayınları, İstanbul, 2007

ŞİİRLERİ

Anış
Atlının Türküsü
Ayağı Karıncalı
Deniz Suyu Türküsü
Dövülen Çingenenin Şarkısı
Göğün Yeşilinde
Hoşça Kalın
Kaçışa Gazel
La Soleâ
Ölü Çocuğa Gazel
Sevilla Ninnisi
Sezilmemiş Aşka Gazel
Su Kıyısında İki Gemici
Üç Nehir Üstüne Küçük Balad