Fatos  ARAPİ


Arnavutluk'un seçkin şairlerinden Fatos Arapi 1930 yılında Zvërnec yakınlarındaki 
liman kenti Vlora'da doğdu. 1949-1954 yılları arasında Sofya'da Karl Marx Enstitüsü'nde 
ekonomi öğrenimi gördü. Tiran'da gazetecilik yaptı ve Tiran Üniversitesi'nde Çağdaş 
Arnavutluk Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1970 yılından sonra 
Bağımsızlık Dönemi Arnavutçası dersleri verdi.