PAN ÖLDÜ
"Pan öldü.Yüce Pan öldü.
Ah! Eğin başlarınızı, siz kızlar hepiniz,
Ve ona çiçeklerden bir taç örün.

	"Yaz gitmiş yapraklardan,
Sazlar da kurumuş belki,
	Nasıl taç örebiliriz artık,
Nasıl toplarız çiçek demeti?"

"Dilim varmıyor, Sultanlar.
Ölüm hoyratın biriydi hep.
Dilim varmıyor, Sultanlar.
Ne sebep gösterecek ki
Alıp gitti Efendimizi
Böyle kuru bir mevsimde?"

Ezra POUND

Çeviri: Yaşar Anday - Melih Cevdet ANDAY