CANTO L
'Devrim' dedi Bay Adams 'oluştu
kafalarında insanların
Lexington'dan on beş yıl önce',
		Peter Leopold'un zamanıydı bu
Kont Orso cenapları ve soyunun
soyundan gelen oğlu ve elbette yöneticisi
sivil ve suçluluk adaletinin adı geçen yerde

Medici'ler tahta çıkıtğında borç 5 milyon
indiklerinde on dört milyon
ve faizi en iyi geliri yiyip bitirdi

ilk aptallık yün bükme makinaları kurmaktı
İngiltere ve Flandr'da
		sonra İngiltere ham yününü vermedi, ve bu
takası dondurdu
		1750'de kökünü kazıdı sanatların
ve Leopoldo vergileri indirdi
'Un' abbondanza che affamava' olduğunu anladı (1)
diyor Zobi
		Leopold borç faizlerini de indirdi
ve Cizvitleri kapı dışarı etti
				ve Engizisyona son verdi
1782
	Ve Bay Locke'un faiz üzerine
denemesini getirdiler
		ama Cenova ticareti elimizden aldı ve Livorno
İngiltere'ye barış antlaşmasını sürdürdü Livorno'nun zararına
yani Livorno Ticareti zarara uğradı
Te, admirabile, o VashinnnTTonn!
		Livorno malı Cenovalıların kıçına sokuldu
sözüne ve antlaşmasına bağlı kaldı çünkü Toskana
Voi, popoli transatlantici admirabili!
dedi Zobi, altmış yıl sonra.
		"Konudan biraz ayrılmamızı bağışlayın" dedi
Amerika kızımızdı bizim ve uygarca erdemleri var VashiNNTonn'un.

ve Leopoldo devlet borçlarının üçte ikisini azaltmayı düşündü
yürürlükten kaldırmak için
		ve sonra onu imparator yaptılar
cehennemin batağına, Viyana'nın çamuruna,
		Avrupa'nın göbeğine, tüm kafa kötülüklerinin
kara deliğine, Franz Josef kokan o özel yere,
mutlak çürümüşlük içindeki Matternich'in pisliğine,
soysuzlaştırılmış döller arasına,

Ama Ferdinando bir Anschluss çıkardı ve Paris infilâk etti

"dinsel denen kimi uygulamalar" dedi Zobi
"ekonomik konularda deney eksikliği"
Altıncı Pius enayilik papası, hiçbir Yahudi Tanrı
tutmazdı ONU iktidarda.
Bu yüzden MARENGO zamanında ilk Konsül
Şöyle yazdı:  	Ben barış bıraktım. Savaş buldum.
		Sınırlarınız içinde düşmanlar buldum
		Toplarınız düşmana satılmış
1791, temsili hükümetin sonu
		18.Brumale, Kasım'ın 10'u
14 Haziran, 1800 MARENGO
Mars, demek burada, düzen demek
o gün yenenlerle birlikte
kötülüğe karşı
m.s. 1800
		faiz yüzde 24
ve dedikleri gibi "ticaret yavaşladı"
1801 triomvirler Leopoldinler gibi olmak istediler.
Portoferraio'da eski muhafızların bini
		ve yılda iki milyon, ve bunun yarısı
			İmparatoriçe'ye geri verilebilir
Elbe'den
		iklimin ılıklığı
ve yabancı uyrukluların inceliği için
			bir İngiliz gemisinden indiler
Ve Ferdinando Habsburg (ama Lorraine soyundan)
ailenin temiz yanının gerçek adı bu
borçsuz bir devleti geri aldı
		kasalar boş
ama devlet borçsuz
İngiltere ve Avusturya despotlardan yanaydı ticaretle bir
düşünerek
		Papa'yı yeniden başa geçirdiler ama
cumhuriyetler kurmadılar: Venedik, Cenova, Lucca
ve Polonya'yı böldüler ruhlarında sömürü
ve ellerinde kanlı baskı
ve köpoğlusu Rospigliosi,
Toskana'ya geldi eski Toskanalıları köle yapmak için.
. . . . İngiltere tahtında . . . . Avusturya tahtında
Ruhlarında sömürü ve kafalarında karanlık
ve boşluk, dört George de yağlı şişmandı
Ve İspanya'da pislik vardı, Wellington'da bir Yahudi pezeveniydi
ve etkilediklerini bilmeyecek ölçüde beyinsizdi.
'Dükü bırakın, altın peşinden koşun!'
Ruhlarında sömürü ve yüreklerinde korkaklık
Kokmuşluk kafalarında ve çürüme
İki yara yanyana işledi, Gentz ve Metternich,
cehennem dışkısı Metternich
Bugünkü gibi pislik kokuyordu
		'Incostante gemisinden'
cehennem kusmasına karşı yüz gün
Umut, Mart'tan Haziran'a tükürdü
		Yok, eyerinden
Grouchy gecikti
		Bentinck'in sözü, elbette,
tutulmadı İngilizlerce. Cenova Sardunya egemenliğinde. Umut
Cannes'dan sıçradı, Mart, Flandr'a.
				'Değil bu'
dedi Napolyon, 'o pis anlaşma yüzünden
ama Zeitgeist'a karşı çıkmak için bu! Yıkımım oldu benim,
Çağıma karşı gidişim, geriye dönerek'

OBIT, aetatis 57, D.Alighieri'den beş yüz yıl sonra.

Değil, herhalde, il sesso feminineli'yi en çok süsleyen
ve bizim onu beğenmemize yol açan şey için, söz etmeleri Marie da Parma'dan
dul karısından onun.
İtalya sonuna dek soyutlamalara uğradı. 1850, diye yazıyor Zobi,
Parlak soyutlamaları izleyerek.
Mastai, Pio Nono. D'Azeglio sürgüne gitti
ve böylece Ekim'in 30'unda Lord Minto
Arezzo'daydı (sanıyorum ki Bowring ondan önce oradaydı ve
kalabalık EVVİVA diye bağırdı
Evviva Tarife Anlaşması
ve Minto Evviva Leopoldo diye bağırdı
Evviv' INDIPENDENZA, bu yeni Leopoldo'ydu
oysa Minto yavaşlıktan ve güvenlikten yana.

Lalage'ın gölgesi freskonun dizlerinde dönüp duruyor
Ve kayboluyor Dirce'nin gölgesinde
ve şafak çakılmış ve kımıltısız duruyor
		yalnız biziz ikimiz devinen.


(1) Bir yanda bolluk, bir yanda açlık.

Ezra POUND

Çeviri: Yurdanur SALMAN - İlhan BERK