YAZ TUĞRASI

Bir tramvaydı bindiğim mor düş,
yarıda kaldı. Vatman ve biletçi

Ve uçarı çan sesi, çocuk asılıp
kaldı. Bir hayal bu şehir, gece

kuruldu gün çözüldü: Vapurlar
düz bulut, sokaklar âmâ dehliz,

kıpırdıyor heykel: Evler büyük
yangından kaldı. Sis ve duman ve

tütsü ve birkaç kekre soru, durup
durup dururken aklımda kaldı.

Enis  BATUR