SALKIM MESELİ

              "Bir başınaysan, bütün bütüne
               kendininsin." 
 			     Leonardo

	Elmas bir tasarıdır aslında, tek düşleyelim
kömürü. Tutku da biter çünkü, an gelir gece de büyür
içimizdeki geceden:
	sim korkumuz balkır derin gözümüzden.

	Yaşam, atlasa ve ipeğe doladığımız kadırgada
sarıp çözdüğümüz Gün makarası
	kalıba döksek ayrışır sise ve saydama,
	biri doğrularsa çelişir öteki, sesimizle.

	Ey kan ve ivme ilişkisi! Düşün ki hem izcidir gölge,
gövdedir hem avcı. Bu açılma yeri, dışavurduğumuz bu
	yaramız, ki bir kapansa...

	...de bir tasarıdır aslında - orada takvim çevirir za-
manı insan diline, pafta ayırır işte, ayırsa ayırsa sem ateşi
ender sudan
	ve Alaşım: Yalım dilinin
		  şiir diline deydiği
		  kılpayında eriyen
		  has sınır bünyesi!

Çoğaltırken bir-leştirir salkım her gözünü;
Salkım ki gecel bir tasarıdır aslında
Aslından düşleyelim tek taneyi.

Enis BATUR