GİZ SES

Bir rüzgârda buldu seni bir rüzgârda yitirdi, 
penceresinden baktı sine sine yağan uçarı yağmura 
ve essin dedi, bir daha essin, sen çünkü bana eşsizsin,
gökyüzünde karmaşık bir sözdizimiydi kurduğu esin 
perisinin -- çekti sinesine koydu bulutlardan bir tortuyu, 
uzan dedi, uzan Enis, tam bir gece için biriksin sesin.

Enis  BATUR