GÖĞKUŞAĞI

dağdır diyemem
çünkü darlar
bir çağ
layandır bıçağ
ı tanı
yanlar yaktılar
bütün kelimeleri
2 kaçış arasında
geriye yumuşak
bir dünya bırak
tılar
dağ gibi sözlükleri
gökdelenleri yık
tılar çünkü kilo yapar
zamanlar dar
dır diyemem
yüzünü sapla
olmuş olanlara
sesleri kıs
tırdılar köşesine bir
ruhunun
bir
bir
düşmesini çocuklarının
başka klozetlere
kollara
izledin şimşeklerle
ellerinin barışmasını
havai fişeklerdir
zannettin inan
dırdın kendini
düşmesine
bir
bir saçlarının

 

davalarının
kelimelerinin
kadınlarının arkasından
baka baka bakandın
halbuki şimşekler dardı
darlar bir dağdı
sıkıştır
an be an be an
bir bıçağı tanı
tan tanıtan tan
kalmadı artık
bu çağın fiyakalısı
başka şansın olmaktan
kul-öfkeni-lan
de
ki aşk şekloldu de ki
ışıl ışıl dı kekemeliğimiz
kelimeler bedduadan yana evet
bunları söyle de ki
buçağ kınsız bi bıçağ
de ki oğlumu isterim de
ifade et başı başı başını
n ağr ağr ağrı dığını neden
söyle elini kolunu şöyle
sallaya sallaya send send
sen de
neden sendelediğini
kır kelim
eleri kırık şişelerin ay ay aya
ğına battığını anlat
sesin niye sakat
diye dilini
çıkart soranlara

 

 

Enis AKIN