dünyanın en çok satış yapan tezgahtarı

dağların aşağısında oralarda güvendesindir
yapılmış ve yapılmasına yardım ettiğin tanrıların, 
haksızlıkların ve bütün bunların yanında;
dünyanın en çok satış yapılan tezgahlarında 


bazıları açıkgöz olamadılar ki onlar hayatta hiç 
yer ayırtmamışlardı, buldukları yere oturdular, 
emanet ve kocaman popolarıyla;
dünyanın en çok satış yapılan tezgahlarında


ambalajlardan kaçınan bir yanı gene de insanın vardır dersin
vardır onlardan,
yani insanlardan ve telefon tellerinden çok vardır;
dünyanın en çok satış yapılan tezgahlarında


lokmasına ve karısına sahip olamayanların
söylediklerini duyuramayanların, odaların hep köşelerine oturanların, 
hayat ve dünya üzerine söyleyeceği bir çift söz yakında;
dünyanın en çok satış yapılan tezgahlarında


geldiğimizde dünya ayak kokuyordu
bütün sokaklar, rıhtımlar, kadınlar, düğünler,
kimsenin kimseyi duymadığı çalgılı lokantada;
kimse bilmiyordu, tezgahtarın ayakları peynir gibi kokuyordu

Enis AKIN