acrophobia


 

giriyossun okulun kapısından içeri

kor bir demir kara değer gibi

bugün okul var

 

 

TÜRKÜM    tüt   t   tTürkü  m
DOĞRUYUM      do       doğdoğ
dodoğruyum         ÇALIŞKANIM
çaçalışşkanım   İLKEM ilk ill
ilkem       KÜÇÜKLERİMİSEVMEK
küküçük  k   lerimi   ssevmek
BÜYÜKLERİMİ   SAYMAKTIR    bü
büyük  k  kle   Klerimi   say
saymaktır

 

 

palto ceket kazak gömlek fanila ve sol elinin altında

küçük sarı bir sözlük kadar kâlbin var

bugün okul var

 

 
 

ÜLKÜM   ülküm  YÜKSELMEK  yük

yük  selmek  İLERİYEGİTMEKTİR
i   i   ileriy   egitmek  tir
YURDUMU   yurdumu   MİLLETİMİ
millm    mm    ilm
  illetimi
ÖZÜMDENÇOKSEVMEKTİR   ö   özö
özümden  ço  ok  çok sevmekse
sevse  ses   sevse  sesevseme
sevmektir
 

 

 

ve artık parmaklarını hissetmiyossun

bütün kurallar değişti

bugün kar var

 

 

 

çünkü kar

habire anneliğidir ıslanması bitmiş bir yağmurun

eski bir krallığın ortasında herşey bıyıklarını yitirmiştir

 

 

EYBÜYÜKATATÜRK  eyy büyü büyü

k   aa   Atatürk AÇTIĞINYOLDA

açtaçtığın     yo yo   yold a

GÖSTERDİĞİNHEDEFE   gösgöster

diğin     hhedefe    DURMADAN

YÜRÜYECEĞİME  durma dur durma

durd  urma  danyü  yürü  yürü

yeceğime            ANDİÇERİM

anndandiçerim
 

 

 

döneceksin

bütün cepleri torpille dolu

dibe dalan bir denizaltı nasıl eksilirse hayattan

 

 

VARLIĞIM   var   varl   vavav
arlığ    ğım    TÜRKVARLIĞINA
TürTü  rk   var   var  lığına
lığına ARMAĞANOLSUN  arm arma
arm  armağan ol  ols olsu ols
un NEMUTLUTÜRKÜMDİYENE  ne ne
nemu   mutlu   tü  tü  Türküm
diyene

 

 

güneş kar topluyor

bir uçurum dışarı bakar gibi baktın hep fotoğraflarda

yitireceksin bir gökdelenin camlarından silerken bakışlarını

 

 

 

Enis AKIN