ÖNSÖZ
Tekniğimin karmaşık ya da özgün ya da her ikisi birden olabileceğini varsayarak yayıncılar nazikçe bu 
kitaba bir önsöz yazmamı istediler.
      En azından tekniğimin kuramı, eğer bir tekniğim varsa, özgün olmaktan epeyce uzaktır; 
karmaşık da değildir. Bunu on beş sözcükle, hicivcinin Ahiret Sorusu ve Ölümsüz Yanıtını aynen 
alıntılayarak ifade edebilirim, yani "Bir kadına bir çocukla vurabilir misiniz? - Hayır, bir tuğla ile vurmayı 
tercih ederim." Hicivci komedyen gibi, bu davranışı yaratan kesinliliğine aşırı derecede düşkünüm.
      Şair, eğer herhangi bir kimse ise, nesneleri çok az önemseyen birisidir - Başarı nedenine/ 
Yapma/ Yaratı eylemine takıntısı/tutkusu olan birisidir. Tüm takıntılar/tutkular gibi, Yapma/Yaratma 
tutkusunun da kusurları/dezavantajları vardır; örnek olarak, benim servet edinmeyle ilgili tek ilgim 
servet edinmek olacaktır. Çok şükür, bunun yanında, hemen her şeyi yapmayı tercih etmeliyim, 
lokomotifler ve güller de dahil. İşte güller ve lokomotifler(akrobatları Baharı elektriği Coney Adası'nı 
4 Temmuz'u farelerin gözlerini ve Niyagara Çağlayanı'nı belirtmeye gerek yok)ki "şiirlerim"de yarış 
halindedirler.
        Onlar ayrıca birbirleri ile de yarışırlar, fillerle ve El Greco ile de.
        Yüklem/Fiil ile kaçınılmaz biçimde zihinsel uğraş şaire paha biçilmez bir yarar sağlar: oysa 
yaratmayanlar iki kere iki dört ederin bütünüyle yadsınamaz gerçekliğiyle yetinmek zorundadır, şair 
yalın biçimde karşı konulmaz gerçeklikten(hâsılı kelam, bu kitabından başlık sayfasından başlayarak, 
bulunacak olan)sevinç duyar. 


* "Would you hit a woman with a child?" tümcesi 
hem "Bir kadına çocukla vurabilir misiniz?" 
hem de "Çocuklu bir kadına vurabilir misiniz?" anlamına gelir.(t.a.b.)


 

Edward Estlin CUMMINGS

Çeviren : T. Asi BALKAR