ÇÜNKÜ TAM DA

çünkü  tam da

İlkyaz
şeylerİ

kalkışır hazırlamaya insanları

(&sap
madan diğer

yollara)çünkü tam d		

a N				 
isan				 

Canlılar yol gösterir kendi

kendilerine(her
biri

başkasının yerine)ama

nedir karmaşık
acayip olan

Sevgilim

sen misin&
ben her şeyden çok sen

&ben(do

la
yı

sıyla O'yuz biz)

 
Edward Estlin CUMMINGS

Çeviren : T.Asi BALKAR