NEYE BENZİYORLARDI?

1)Vietnamlılar taştan fenerler 
  kullanıyorlar mıydı?
2)Törenlerle kutluyorlar mıydı 
  tomurcukların açışını?
3)Sessizce gülme eğilimleri var mıydı?
4)Süs olarak kemik ve fildişi, 
  yeşim taşı ve gümüş takınıyorlar mıydı?
5)Destanları var mıydı?
6)Konuşmakla türkü söylemek arasında 
  bir ayırım yapıyorlar mıydı?


1)Efendim, yumuşak yürekleri taşa dönüşmüştü. 
  Taş fenerlerin bahçelerde güzel yolları 
  aydınlatıp aydınlatmadığı hatırlanmıyor.
2)Belki bir kez tomurcukları kutlamak için 
  toplanmışlardı, 
  ama çocuklar öldürüldükten sonra 
  tomurcuklar açmadı.
3)Efendim, yanık ağızlara acı verir gülmek.
4)Bir düş önce, belki. Sevinmek içindir süs. 
  Bütün kemikler kömür olmuştu.
5)Hatırlanmıyor. Unutmayın ki, 
  çoğu köylüydü; pirinç ve bambuyla 
  yaşıyorlardı. 
  Sessiz bulutlar çeltik tarlalarında yansıdığında 
  ve bayırdaki setlerde korkusuzca yürürken manda, 
  belki babalar eski masallar anlatmışlardır 
    oğullarına. 
  Bombalar bu aynaları parçalayınca, 
  ancak çığlık atmaya vakit kalmıştı.
6)Hâlâ türküye benzer bir yankısı 
  duyuluyor konuşmalarının. 
  Anlatıldığına göre türkü söyleyişleri 
  pervanelerin ay ışığında 
  uçuşuna benzermiş. 
  Kim bilebilir? Artık her yer sessiz.


Denise LEVERTOV


Çeviren : Cevat ÇAPAN