HÜKÜMET

Bu hükümet
Pir Sultan'a pasaport vermiyor,

Onu anladık.

Yunus Emre'ye de
Bası kartı vermiyor,

Onu da anladık.

Ama bu hükümet
Ferman çıkarmış
Karacaoğlan'ı
Otobüse bindirtmiyor.

(Yeni Yaprak, sayı:11. Kasım 1989)
Cemal SÜREYA