SIR... PERDE... AYNA...

Çatlak bir ayna
sekizyüzaltmış sayfalık günlük
sayısız tarihler
altmış sayfa özlem
bir sayfa iz birakmadan kayıp...
görecegiz!

bir sigara kaldı elde
bir de mumu üflemek
kurtuluş yanlızlığa kral olmak mı?

gözün perdesi var anladık!
kötülük onu istiyor
kararsızlar onunla bakıyor
filozoflar çekiştiriyor

aynada gördün kendini... anladık!
her gün başka şeye dikkat ediyorsun... yüzünde.?
aynalar farklılık gösteriyor
onlara yer bulmak zor
aynada dunyayı göreceğiz

yanıtı bulmak içinse
geçmişe döneceğiz.

Cem GÜNEŞ