KRALLIĞA ÇAĞRI

Dört bir yanına haber salına krallığımızın

Svalbard, Finmark'tan


Agder, Herjedalen, Oppland, Trondelag'a kadar.

Kral, kraliçe, prenses ve prens:Tüm becerikli ozanlar biraraya getirileHünerleri, yazmak, söyleyip, işlemek

Dimağların dağarcıkları olasıya işlek

Kukulatası, takkesi, eldiveni dağınık

Çehresi, bakışı, halleri karışık:Doğa, çiçek, güz, böcek, dal...

Bahar, ot, duygu, düş, tutku...

Aşk, sevgi, böğürtlen, his...

Dalga, buzul, ay, yıldız...

Irmak, kar, ayı, köpek...

Orman, ağıt, yamaç, tarla...

Hüküm, anlam, yardım, nutuk, töre, nizam, kural...Hepsinin kızağı hazırlana.!

SEN KAL

 

 

Svalbard: Norveç'in kuzeyinde ve krallığa bağlı adalar grubu.
Finmark, Agder, Oppland, Trondelag: Norveç'in değişik bölgeleri.
Herjedalen: Kalmar birliğinin dağılmasından önce Norveç'e ait olan, ancak
şimdi İsveç sınırları içinde bulunan bölge.

 

 

Cem GÜNEŞ