Carl SPITTELER

İsviçreli şair Carl Spitteler 24 Nisan 1845'te Liestal'de doğdu, 29 Aralık 1924'te 
Lozan'da öldü.Yapıtlarında kimi zaman Felix Tandem takma adını kullandı. 
Rusya ve Finlandiya'da uzun yıllar özel ders vererek yaşamını kazandı. Ülkesine 
döndükten sonra ilk önemli yapıtı Prometheus und Epimethus adlı mitolojik epik 
şiiri yazdı. Öğretmenlik ve gazetecilikle yaşamını sürdürdüğü sonraki yıllarında 
çeşitli yazın biçimlerinde -öykü, roman, güldürü, deneme, anı vb.- ürünler verdi. 
1892'de, kendisine kalan miras sayesinde Lozan'a yerleşerek tüm zamanını 
sanata verdi. İkinci önemli yapıtı Der Olympische Frühling (Olimpos'ta Bahar, 
1900-1905) adlı mitolojik epik şiiriyle 1919'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.