ŞİKAGO

Dünyanın Domuz Kasabı,
Araç Yapımcısı, Buğday Yığıcısı,
Demiryollarının Oyuncusu, Yük Taşıyıcısı Ulusun;
Fırtınalı, dayanıklı, gürültülü şehri
Geniş Omuzların:

Bana senin kötü olduğunu söylüyorlar, inanıyorum onlara, çünkü
		gördüm sokak lambaları altında köy delikanlılarını baştan
		çıkaran boyalı yosmalarını.
Bana senin düzenbaz olduğunu söylüyorlar, Evet öyledir, diyorum;
		çünkü gördüm yeniden insan öldürmek için başıboş dolaşan
		katillerini.
Ve bana senin acımasız olduğunu söylüyorlar, ben de şu karşılığı 
veriyorum onlara: Evet, sorumsuz açlığın izlerini gördüm
yüzlerinde kadınlarla çocukların.
Ve böylece verdikten sonra ağızlarının payını yeniden dönü yorum
		bu benim şehrimi küçümseyenlere ve küçümseyerek diyo rum
		ki onlara:
Gelin başka şehir gösterin bana böyle başı dimdik, övünçle türkü
		söyleyen, dipdiri, kaba saba, güçlü kuvvetli ve kurnaz.
		olduğu için.
İş üstüne iş bitirmekten kan ter içinde sunturlu küfürler savuran
		bir babayiğit bu o küçük miskin şehirlere göre;
İleri atılmak için dili bir karış dışarda bir köpek gibi azgın,
		yığınlarla karşı karşıya gelmiş bir vahşi kadar kurnaz,
			Başı açık,
			Kürek sallıyan,
			Yıkan,
			Tasarlayan,
			Yapı yapan, parçalayan, yeniden yapan,
Duman altında, ağzı toz içinde,bembeyaz dişleriyle
		gülen,
Yazgısının korkunç yükü altında bir delikanlının umursamazlığıyla
		gülen,
Hiç savaş yitirmemiş bir savaşçı nasıl gülerse, öyle
		gülen,
Bileğinde nabzı, kaburgalarının altında halkın yüreği
		attığı için övünen ve gülen,
Övünerek Domuz Kasabı, Araç Yapımcısı, Buğday Yığıcısı,
		Demiryollarının Oyuncusu ve Ulusun Yük Taşıyıcısı olduğu
		için, yarı çıplak, kan ter içinde, Gençliğin o fırtınalı, dayanıklı
		ve gürültülü kahkahasıyla gülen.


Carl SANDBURG

Çeviri : Cevat ÇAPAN