SAVAŞ
Savaşın dili olsa konuşur
Yüreği olsa duyar
Gözü olsa görür
Dilsiz yüreksiz kör savaş
Çocuklara nasıl kıyar
Nasıl insanları öldürür

Savaş kara bir bulut
Üzerinde insanlığın
Demoklesin kılıcı gibi durur
Meydan okur insanlığa

Asırlardır sürgün umut
Boynu bükük durur onur
İnsan bir gün savaşı
Yenince insan olur...Bülent  ÖZCAN