FİLLER KİTAP OKUMAZ ŞİİR YAZAR

Harflerin gövdesinden kan mı sızar 
Ürkütülmüş sözcükler nereye kaçar 
Nasıl taşır zaman bunca yalanı 
Şiir mi bu yazılan; neden, fakat; 

Filler kitap okumaz şiir yazar! .. 

Bülent  ÖZCAN