DEVRAN TERS YÖNE DÖNÜYOR

Dönüyor devran dönüyor, 
Devran ters yöne dönüyor... 
İşkence, açlık, kıyım var; 
Devran ters yöne dönüyor... 

Zindan içinde zindanlar, 
Kurşuna dizilir canlar, 
Ölür nice genç insanlar, 
Devran ters yöne dönüyor... 

Hiroşima, Halepçeler 
Zincirler ve kelepçeler, 
Ana babasız bebeler, 
Devran ters yöne dönüyor...

Tarih kör topal ve sağır, 
Duymaz seni bağır bağır; 
Gözyaşı, zulüm ve kahır, 
Devran ters yöne dönüyor... 

Bülent  ÖZCAN