YAŞAMI

	Boris Leonidoviç Pasternak, SSCB'li şair ve romancı. 18 Şubat 1890'da Moskova'da doğdu.
30 Mayıs 1960'da Peredelkino'da öldü. Sanatçı bir aileden geliyordu. Bir süre müzik eğitimi gördü.
1909'da müzik eğitimini yarım bırakarak Moskova Üniversitesi'nde felsefe okumaya başladı. 1912'de
Almanya'ya giderek Marburg Üniversitesi'nde bir süre felsefe derslerini izledi. İtalya üzerinden 
Moskova'ya döndü ve Moskova Üniversitesi'ndeki öğrenimini tamamladı.

	Yapıtlarında doğa tutkusunu doğaya ilişkin imgelerle dile getirmiş, insan ve toplum sorunlarını kaynaşmış
bir bütünlük içinde yansıtmıştır. Pasternak bireyse lyaratıcılığın toplumsal eyleme boyun eğmek zorunda
kaldığı bir dönemde yetişmiş, şiirinde bireysel ve toplumsal yaşantıları organik bir bütünlüğe kavuşturmuş,
toplumsal sarsıntıları kendi benliğinde derinliğine yaşayarak çağının trajik  gerçekliğini dile getirmiştir.
İmge ve sözdizimi açısından Rus şiirine getirdiği yeniliklerle geleneksel Rus şiirinin yalın biçimlerini
uzlaştırmıştır.
BORIS PASTERNAK