ÖLÇÜ BİRİMLERİ
Açılmış bir kanattan 	  
bir kanada - 
ufuktur
kuşun ölçüsü.
Palmiyeninki  	
kök saldığı yerdir -
insanın ölçüsü
evrendir.
Blaga DİMİTROVA

Çeviri: Kenan HANOK