SAVAŞLA ÇOK ŞEY BÜYÜYECEK
Büyüyecek
Mülk sahiplerinin mülkleri
Ve mülksüzlerin sefaleti
Yönetenlerin söylevleri
Ve yönetilenlerin suskunluğu


Bertolt BRECHT

Çeviri : Ali SAİT