BİR BARIŞ SAVAŞÇISININ
  
ÖLÜMÜ ÜZERİNE  

                            Carl Von Ossitzky'nin anısına. 

Teslim olmayan o, 
öldürüldü. 
Öldürülen o, 
teslim olmadı. 

Uyarıcının ağzı 
toprakla kapandı. 
İşte başlıyor 
kanlı macera. 
Barışseverin mezarı üstünde 
taburlar tepinmede. 

Savaş boşuna mıydı yani? 

Bir başına savaşmayansa öldürülen 
daha kazanmamış demektir düşman. 
 
 

Bertolt BRECHT

Çeviri : A. KADİR - Gülen AKTAŞ