ŞAİRE AĞIT

şair ölmüş
	yas denizi ışıldıyor -
bir yaşam dizesine gömün onu
şair ölmüş - toprağa gazel düştü
bir güz türküsüne gömün onu

sözün örtüsüne bürüyün -
mana kurganlarına teni!
ağu ağacının dalına bürüyün
açışına bürüyün ulusal dilin
bir bilgi adasına gömün onu

şair ölmüş
bir su tümseğinin sönümüne
dört Türk denizine

sulak çatlağı toprağa
		     ceviz gölgesine
bir yağmur damlasına gömün onu

şiirin doğduğu yere - kır masalına
- şiirsel yazının diviti su -
çimen kağıdına gök masasına
bir kır masalına gömün onu

bin köy kitaplığına bürüyün
anayurdun ana'sına bürüyün
mananın gözesine bürüyün

göksel damda sesini kasırga basar
soluğunun humusunda Azer ölür
şair! ölümün üzre bir filiz sürmüş -
Azer'in türküsüne gömün onu

şiirin uzamına gömün
tanrılar zamanına gömün

Azer  YARAN