ANLIK GÖRÜNTÜLER'DEN

          ***

Kör bir ırmağın yordamlayarak  yürü-
düğü yerde şevke gelen toprak yay-
dıkça yayıyor imparatorluğunu.  Ateş-
li isteğim hızını  yenemeyen bir dalga-
nın kend i üstüne yıkılması gibi  yığı-
lıyor üstüme.  Sevgilimin apışarasına
dokunduğumda ülkesiz rüzgarlar çev-
rintisine  kapılışım,  bozkırda  pişen
bir üzüm  gibi tadımdan  çatlayışım
kıllarından kılcal damarlarıma  akın
ediyor. Başım dönüyor, başım dönü-
yor. Boşluğa gömülüyorum  titreme-
lerle.


         ***

Gündelik kurdun içten kemirdiği söz-
cüklerle yazamam. Düşük yapan an-
lam imge kütüğünden siler kimliğini
yoksa. Pılısını pırtısını toplayıp  gider
söz torbasından çıkacak dünya. Öğre-
niyorum. Boşuna acı çekmiyorum de-
mak.


         ***

Eski bir çığlıkla uyanacak düşünden
kent. Ter ve osuruk kokan yatak gibi
metroya doluşacak insanlar.  Kaça-
mak bakışlarla yaklaşıp   uzaklaşa-
caklar, kimi yerde anlamlı bir kırıntı
düşürerek kesişme noktasına.  O kı-
rıntıyı besleyecekler gün boyu anlam-
sız buldukları, sevmedikleri  işlerinde,
tekdüze günlerinde . Birileri o  kırıntı-
nın şiirini yazacaklar bir yerlerde.


        ***

Her şey silikti. Yarı kapalı göz, dil di-
le isteğin alevini emerek öpüşen ka-
dınla erkeğe her şey silikti.
Varlığın  yazısız  yüzü yaptılar  beni.
Yanlarından geçerken toprağın  imza-
sız dilekçesi, zamanın  kumsuz saati
yaptılar; suyun şıkırtısız akışı,   gör-
meyen gözün bakışı yaptılar. Onlara
baktıkça yeşerdi çölüm. İşte bu man-
zarada görünmeyen, onlardan uzakla-
şıp giden güzellik benim.


        ***

Hız alıyor hız üstüne zaman. Toprak
uykuda. Kan dolu damarları  uyuşuk.
Kaç kişi girmiş koynuna. O uykuda.
Hız alıyor biz üstüne zaman.
Aynı amansız yarışta akreple  yelko-
van. Terkilerinde çelişki. Taş gibi bir
yürek  emzirmişler.  Düşmeye    gör,
uzatmaz elini o bitimsiz yonut.

        ***

Çiçeğin tozu,  arının  balı balkır  ya
dölyataklarında kadınların,  bir  yanı
yoksul çadırındasın ya dünyanın - her
yan gömük- yaralı bir kuştur  varoluş.
Sürüngenliğe çöl, susuzlukta bulunan
kırık testi. Dağarcıklar güdülme  yük-
lü, düşler küf kokulu.
Kaçınılmazlığın eşiği, ki o en varılası,
sarılıp sarmalanması adım ister atma-
ya.
Kalk ayağa söz.


        ***

Alışkanlık, unutkanlık mı?   Üstüne
çöreklenmiş dağdır. Zorlu.    Hantal.
Ağrıyor gemsiz istemler  her   şeyin
hep emeklediği evlerde.  Sindirmeye
duruyor zaman  gelgitlere  bırakılmış
günleri. Üstüne oturup kestiğimiz dal
oluyor boşluk.

         ***

Dünya ateşler içinde.  Yorgun değil
ancak. İnilse gözeneklerindeki özsu-
ya, yırtılsa gölgeler, değil mi,  böyle
birbirinden uzak başaklar kimbilir na-
sıl yaylanarak  taşırlar  yumuşak dal-
galarını ince ezgilerle odalara.
Bir yanı bugünçağ, yarınçağ... Bir ya-
nı tükenmenin yakarıyı harlandıran
körüğü...
Gündem: cinnetli yaşam!

        ***

Ne çok yaralayan sözcüklerimiz var;
kolayca yaralayan ve ne kadar az iyi-
leştirenler! Bakışları çalınmış   gözle-
rimizinden başlıyor ilkin anlamın han-
çeri. Dilden fırlayan ne ki!
Sözcükler... Taşların altındaki nemde
yaşayan güneşi görünce dörtbir yana
kaçışan.. .İlişkideki yaşlanma  daha
sınırına varmadan yaklaşmaya kısa
ömür biçiveren... Açlığın bozkırında
yükseltiyorlar  duvarlarını;   sinirlerin
burçlarında pusuya yatıyorlar kaynar
kanlarıyla. Sözcükler...  Bal kovanın-
da arıya eşlik ediyorlar,   şarkıların
suyunda yunuyorlar. Dizelerin merdi-
venlerinden bedenimizi indirenler on-
lardır buğdaylarını saçarak: aşağı in-
diğimizde elimizde  kalan bir demet
başak,damgasız yolculuk belgesi...
Ancak ne kadar az bizi iyileştirenler.

        ***

Tanrının asıl adı kuşkuydu. Pusulam-
daki çılgın ibre yürüdü üstüne ustüne;
canı  acıyacak  değildi  ya gölgenin.
Düğün türküsünü ağıt gibi  söyleme-
nin yönünden de sildi kendini sonun-
da.  Anadilime  çevirmeyi  öğretiyor 
şimdi  her sevişmeyi,  bedenime  bir 
kertik  zevkli ölüm olarak  kazıyarak.
Sesleri dokuduğum tezgaha göktaşı
gibi düşürüyor yaklaştıkça  sisler ara-
sından netleşen dünyayı. İbremi sevi-
yorum.  Seviyorum  onu,  seviyorum
onu, seviyorum onu...

       ***

Aytekin KARAÇOBAN