NİCEDİR ÖZLEMİŞİM 
   Nicedir özlemişim 
   Bu rüzgarı  
   Hani Doğu'da eser 
   Bahar akşamları 
   Nicedir özlemişim 
   Bir elma ağacının 
   Dibine oturmayı 
   Nicedir özlemişim 
   Şoseleri,dağları 
   Nicedir özlemişim 
   Bir dosta sarılıp 
   Ağlamayı 
  

Ataol BEHRAMOĞLU