TAN

        Sarıldım yaz şafağına.

        Hiçbir şey kımıldamıyordu daha alnacında sarayların.Ölüy-
dü su. Orman yolundan  ayrılmıyordu alacakaranlığı  konak yer-
leri. Yürüdüm,  diri  ve ılık solukları uyandırıp; ve  baktı  değerli
taşlar, ve gürültüsüzce havalandı kanatlar.
	
	Şimdiden yepyeni ve solgun ışıklarla dolu bir patikada, bir
çiçek yaptı ilk girişimi ve adını söyledi bana.

      Gülümsedim çamların arasında saçını dağıtan sarışın çağlaya-
na: Keşfettim tanrıçayı gümüş rengi dorukta.

	O zaman kaldırdım örtüleri birer birer. Ağaçlı yolda sallayıp
kollarımı. Onu  horoza gösterdim ovada. Çan kuleleri ve kubbe-
ler arasında kaçıyordu büyük kentte, ve, tıpkı bir dilenci gibi, ko-
şarak kovalıyordum onu mermer rıhtımlarda.

	Yolun yukarısında, bir defne ormanının kıyısında, sardım
onu mat mat örtüleriyle, ve duyumsadım uçsuz bucaksız gövdesini.
Ormanın alt yanına indi tan ve çocuk.

	Öğle olmuştu uyandıklarında.

Arthur RIMBAUD

Çeviri: Özdemir İNCE