SAKSI

Elimde demin
Küçük bir saksı vardı
Boş bir saksı

Nasıl ağırmış meğer
Nasıl kolum ağrıyor
Boş 
Bomboş
Çiçeksiz bir saksı

Arif DAMAR