YURT
‘B i z d e n
Y a l ı n ı   y o k,  d a h a
O n u r l u s u   b i z d e n, d a h a
A z   g ö z y a ş ı   d ö k e n i   y o k.’
(1922)

Yüreklerimiz tılsım gibi takınmaz yurdu,
Yurt ozanın elleri altında hıçkırmaz,
Kanatmaz bir türlü unutamadığımız yaraları
Acı uykularımızda. Vadedilmiş ülke değil.
Ruhlarımız değer biçmez yurda
Alınıp satılacak bir mal olarak;
Hastası, yoksulu, sessizi bu dünyanın, ki
Çoğu aklımıza bile getirmeyiz yurdu.
		Evet, bizim için galoşlarımızdaki çamur,
		Evet, dişlerimizin arasına giren, bizim için
		Kumdur, ezeriz, ufalarız, öğütürüz,
		O ince, temiz toprağı.
Ama yatacağız içine, otları, çiçekleri olacağız,
Utanmasız, sıkılmasız diyeceğiz ki: Bu yurt bizim.

1961 Leningrad

Anna AHMATOVA

Çeviri: Sabit Yılmaz - Mustafa ZİYALAN