ANDREY VOZNESENSKİ                                                                                (Rusya)


            Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Ben Goya'yım!
Çorak bir tarlaya kuzgunlar gibi süzülen düşman
yuvalarından oydu gözlerimi.
Ben acıyım!


 

 

 Andrey VOZNESENSKI    

YAŞAMI

TÜRKÇE'DE ANDREY VOZNESENSKİ

Oza, Çeviren : Mehmet H. DOĞAN, Turgay GÖNENÇ, İleri Kitabevi, 1992
Şiirler, Çeviren : Mehmet H. DOĞAN, İyi Şeyler Yayıncılık, 1992
Telefon Kulübesi, Çeviren : A. NECDET,  G.DURUSOY, M.HUSANOV, Broy Yayınları, 1997

ŞİİRLERİ

Goya
İnsan Organizmasında
Oza'dan