OLMAK
Büyük çizgileriyle tanıyorum umutsuzluğu. Kanadı yok 
      umutsuzluğun, akşam vakti deniz kıyısında bir taraçada, 
      toplanmış bir sofrada kalayım demiyor. Umutsuzluk bu, o bir 
      sürü olayların dönüşü değil bu, tıpkı akşam karanlığında bir 
      karıktan öbürüne giden tohumlar gibi. Bir taşın üstündeki 
      yosun ya da su bardağı değil o. Kardan elenmiş bir gemi o, ya 
      da düşen kuşlara benzetebilirsiniz, ama kanlarının en küçük 
      bir kalınlığı yok. Büyük çizgileriyle tanıyorum umutsuzluğu. 
      Başa takılan süslerle çevrilmiş küçük bir şey o. Umutsuzluk o. 
      Kopçası bulunamayan inci gerdanlık, bir ipe gelmez, böyle bir 
      şey işte umutsuzluk. Gerisinden, ondan hiç söz etmeyelim. 
      Başlamışsak bitiremeyiz umutsuzluğu. Saat dört sularında 
      avizeden umutsuzlanırım ben, gece yarısına doğru da 
      yelpazeden umudumu keserim, tutukluların cigaralarından 
      umutsuzlanırım. Büyük çizgileriyle tanıyorum umutsuzluğu.
      Yüreği yoktur umutsuzluğun, el umutsuzlukta hep soluk 
      soluğa kalır, umutsuzlukta kalır öyle aynalar, bize asla ölüp 
      ölmediklerini söyleyemezler. Beni büyüleyen umutsuzluğu 
      gördüm ben. Yıldızların türkü söyledikleri vakit gökyüzünde 
      uçan bu mavi sineği seviyorum. Şaşılacak, o uzun dolu 
      tanelerine benzeyen umutsuzluğu, o kendini beğenmiş o öfke 
      küpü umutsuzluğu büyük çizgileriyle tanıyorum. Her gün 
      herkesler gibi kalkıyorum, kollarımı çiçekli bir kâğıda 
      uzatıyorum, hiçbir şeycikler hatırlamıyorum, ama hep 
      umutsuzluğun yardımıyla o geceden koparılmış güzelim 
      ağaçları görüyorum. Odanın havası davul tokmakları gibi 
      güzel. Zaman içinde zaman bu. Büyük çizgileriyle tanıyorum 
      umutsuzluğu. Bana bir sırık uzatan perdenin rüzgârı gibi o. 
      Böylesi bir umutsuzluk akla gelir mi! Yangın var! Ah yine 
      geliyorlar... İmdat! İşte merdivenlere düştüler... Ve o gazete 
      ilanları, o kanal boyunca ışıklı reklamlar. Kum yığını, git, pis 
      kum yığını! Büyük çizgileriyle önemli değil umutsuzluk. Bir 
      orman yapmaya giden angarya ağaçlar, bir gün daha yapmaya 
      giden bir yıldız angaryası, ömrümü uzatan bir angarya günleri 
      daha.

André BRETON

Çeviri: İlhan BERK